Marmaris Tatil Paketleri İptal ve İade Şartları

İş bu sözleşme 2018 yılı içerisinde Marmaris’te düzenlenecek Marmaris 4 ve 8 günlük tatil paketleri ile ilgili tur hizmet sözleşmesidir.

Bu sözleşme tatilci ve organizatör olarak her iki tarafın da haklarını garanti altına alma amacıyla düzenlenmiştir.

Bahsi geçen sözleşme 3579 no’lu Yağna Turizm bünyesinde bulunan Marmaris Travel Agency ile Marmaris tatil paketi satın alan tatilci arasında yapılmıştır.

İptal ve İade Şartları:

Herhangi bir nedenle iptal ve iadelerde kişiler geçerli olan iptal nedenini belgeli ve yazılı olarak acentaya bildirmek durumundadır.

Kendisinin ya da 1.derece akrabasının başına gelebilecek ölüm, yaralanma, kaza, hamilelik vb. gibi aktivitelere veya tatile katılamayacağına dair sağlık durumları, kişilerin eğitim hayatını etkileyen sınav tarihi değişiklikleri ve benzeri durumlarda aktivite tarihine son 7 güne kadar zamanda iptal taleplerinde %100 iade yapılır.

İade talebi şart ve koşullara göre kabul edildikten itibaren 7 iş günü içerisinde ödemeyi yapan kişi hesabına iadesi yapılır.

Tüm bu talepler yazılı olarak Marmaris tatil paketini satın alan kişi tarafından tarafımıza bildirilmelidir.

İptal durumunda tatilciler isterlerse tarih değişikliği yapabilirler, başka bir tatilciye devir edebilirler veya satın aldığı tatil paketini içeride saklı tutma hakkına sahiptirler.

Marmaris Paket Turlar Hizmet Sözleşmesi

Marmaris Travel Agency 2018 yılı içerisinde almış olduğunuz Marmaris tatil paketiniz ile ilişkili olarak, herhangi bir sebeple katılımcı olamayacağınız durumlarda tatilcilere aşağıdaki hakları temin eder.

1-Bir başkasına devretme hakkı:

Satın almış olduğunuz tatil paketini sizin şartlarınıza uygun bir başka kişiye devredebilirsiniz. (Değişiklikler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak bildirilmelidir.) Son 7 gün bildirim süresi aşılmamış olması gerekmektedir. *Bir Başkasına Devir Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır.

2-Ödemiş olduğunuz ücreti içeride saklı tutma hakkı:

Satın almış olduğunuz tatil paketinize istinaden yapmış olduğunuz ödeme bedelini 2018 yılı içerisinde düzenlenecek olan 2018 Marmaris Travel Agency tatil paketlerinde kullanabilirsiniz. (Rezervasyon yapan kişi değişikliği yazılı olarak mail yoluyla bildirmelidir.) gerekmektedir.

3-Tarih değişiklik hakkı:

Satın almış olduğunuz tatil paketinizin tarihinde değişiklik yapabilirsiniz. Kişinin tarih değişikliği yapması durumunda değişiklik yapılan iki dönem arasındaki fiyat farkı kişinin rezervasyon yapmış olduğu tarihteki fiyatlar baz alınarak yapılır. Eğer değişiklik yapılmak istenen tarihte kontenjan dolmuş ise Marmaris Travel Agency ekibi boş olan kontenjanlar hakkında tatilcileri bilgilendirecekdir. (tüm bu istekler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak “e-posta yoluyla” bildirilmelidir.) *Tarih Değişiklik Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır. Son 7 gün bildirim süresi aşılmamış olması gerekmektedir.

4-Herhangi bir sebeple ya da olağanüstü haller dahilinde acenta hizmeti yerine getirmeyecek olursa katılımcıların ödemiş oldukları ücretleri ilan edilen tarihte  eksiksiz ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayalı düzenlenen Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16. Maddesi ile katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedelin kendisine iade edileceği düzenlenmiştir.

YUKARIDA BAHSİ GEÇEN TÜM AYRINTILAR paket tur hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Turu satın alan katılımcı okudu anladı ve kabul ettiğini taahhüt eder.

Marmaris Ofis

Çıldır Mahallesi. 159. SOK. NO: 29 / 2 Marmaris / Türkiye

İzmir Ofis

1717 Sk. No:90 Avlar Pasajı Kat:2 D:202 Karşıyaka, İzmir